Historyczny widok na współczesny zakład Bochemie a.s.

BOCHEMIT Antiflash otrzymał nagrodę Profesjonalnej Izby Ochrony Przeciwpożarowej Republiki Czeskiej (PKPO)

Prezydium Profesjonalnej Izby Ochrony Przeciwpożarowej Republiki Czeskiej (PKPO) tradycyjnie ogłasza prestiżowy konkurs członków Izby pod nazwą „Złoty Płomień”. W 2018 r. nasz BOCHEMIT Antiflash zdobył tę nagrodę w kategorii Produkt 2018.

Pięcioosobowa komisja oceniająca (przewodniczący tej komisji jest członkiem Prezydium PKPO, wiceprzewodniczący jest przedstawicielem Dyrekcji Służby Ratownictwa Pożarowego Republiki Czeskiej i członkiem Prezydium PKPO, a pozostali członkowie Zarządu są przedstawicielami poszczególnych sekcji Izby) oprócz parametrów technicznych, zgodności z wymagającymi testami produktów i z certyfikacją, oceniła w szczególności jego znaczenie i korzyści w zakresie ochrony przeciwpożarowej, oryginalności rozwiązania oraz opłacalności ekonomicznej i dostępności.

Uroczysta ocena konkursu „Złoty Płomień 2018” odbyła się podczas Walnego Zgromadzenia PKPO 22 maja w Pradze. Z rąk przedstawicieli Izby przejęła pamiątkowe trofeum Złotego Płomienia i dyplom dla BOCHEMIT Antiflash pani Lenka Plevová, kierownik techniczny i menadżer produktowy Bochemie wood care, s.r.o.

Wysoko cenimy tę nagrodę, ponieważ BOCHEMIT Antiflash, jako produkt przeznaczony dla fachowców, został oceniony przez prawdziwych profesjonalistów. Jednocześnie traktujemy wyróżnienie nie tylko jako nagrodę za naszą długoletnią pracę, przecież chronimy drewno od ponad 50 lat, jednak środki do zmniejszenia reakcji drewna na ogień rzeczywiście dały początek całej działalności. Zobowiązuje nas to przede wszystkim do dalszego entuzjastycznego stosowania najnowszej wiedzy badawczo-rozwojowej, do wytwarzania innowacyjnych lub nowych produktów tak, aby nadal spełniały stale rosnące wymagania nie tylko co do jakości, parametrów technicznych i legislacyjnych, ale także zgodnych ze zrównoważonym rozwojem i ochroną środowiska naturalnego.

Jesteśmy dumnym członkiem tych instytucji:

obrázek eurochlorAsociace českých a slovenských zinkoven    nanoprogres  Nickel REACH Consortia  nano asociace  Svaz Chemického Průmyslu ČR  Zinc Reach  Cadmium reach consortium  The European Chemical Industry Council