Historyczny widok na współczesny zakład Bochemie a.s.

Od dawna wspieramy stowarzyszenie obywatelskie SDO Brontosaurs

Celem stowarzyszenia z siedzibą w Ostrawie - Kunčičkach jest zrzeszanie dzieci, młodzieży i dorosłych w celu ochrony przyrody, hodowli koni i ich wykorzystania dla zdrowego stylu życia. Stowarzyszenie stwarza warunki do udziału w tym programie dzieciom, młodzieży i dorosłym niepełnosprawnym, pomagając im w ten sposób włączyć się w pełnowartościowe życie. Od 2010 roku działa także Klub Pěstoun (Opiekun), który pomaga dzieciom przebywającym w placówkach opiekuńczych, domach dziecka i ośrodkach diagnostycznych w znalezieniu rodzica - rodziców zastępczych, a jednocześnie pomaga rodzicom zastępczym i rodzinom zastępczym, np. w „aklimatyzacji” dzieci do życia w nowych warunkach, proponuje pomoc w podejmowaniu wspólnych działań, w edukacji i leczeniu w następstwie nie zawinionych przez nie sytuacji życiowych oraz w zapewnieniu pełnowartościowego życia w rodzinie zastępczej.

Dzięki naszej pomocy Klub Pěstoun zyskał nowy samochód marki Ford do przewożenia dzieci i zapewnienia samodzielności w obsługiwaniu. Inny projekt tego stowarzyszenia, Centrum DVOREČEK (PODWÓRKO), mógłby wybudować nowe stajnie dla hodowanych kucyków.

Więcej informacji o tym stowarzyszeniu można znaleźć pod adresem http://www.sdo.cz/.

Jesteśmy dumnym członkiem tych instytucji:

obrázek eurochlorAsociace českých a slovenských zinkoven    nanoprogres  Nickel REACH Consortia  nano asociace  Svaz Chemického Průmyslu ČR  Zinc Reach  Cadmium reach consortium  The European Chemical Industry Council