Historyczny widok na współczesny zakład Bochemie a.s.

Ludzie

Nasz sukces to praca w zespole

Jesteśmy dumni z naszej tradycji i sukcesów, które osiągamy w rozwoju nowych produktów, w rozwoju ekonomicznym i zdobywaniu wiodącej pozycji w nowych gałęziach przemysłu chemicznego i w innych krajach. Za naszym sukcesem stoją  pracownicy produkcji i magazynierzy, księgowi,  pracownicy kadr, koledzy z IT i marketingu, laboranci, pracownicy ds. rozwoju i handlowcy. Jesteśmy zespołem i na jego efektywność i sukces ma wpływ każdy z nas.

Praca zespołowa przynosi efekty

Jednym z naszych inspirujących kolegów jest Inż. Jiří Hradil, który we współpracy z zespołem ówczesnego zakładu Lachema opracował technologię i recepturę produkcji środka czyszczącego Savo. Ten środek dezynfekcyjny i czyszczący od swojego powstania w latach 70. utrzymał swoją pozycję jednego z najpowszechniej stosowanych środków dezynfekcyjnych i czyszczących w gospodarstwach domowych do dziś. Dzięki świetnej pracy zespołowej również zespół Inż. Evy Schierovej i PhMr. RNDr. Zdeňka Koudeli, którym również w latach 70. udało się opracować dziś stosowany na całym świecie środek do pielęgnacji metali Feropur. Na zupełnie nowy poziom naszą pracę posunęli koledzy Inż. Martin Souček, Inż. Jan Myšík, Mgr Jan Kupka i Inż. Michal Černoch PhD., którzy opracowali unikatową technologię recyklingu nadchloranu amonu z przeterminowanego paliwa rakietowego i w ten sposób dokonali odkrycia, które ma globalne znaczenie dla ochrony środowiska.

Wspieranie kształcenia

Stwarzamy najlepsze możliwe warunki, aby u nas każdy czuł się dobrze i mógł maksymalnie rozwijać swój talent. Pobudzamy inicjatywę i indywidualny rozwój zgodnie z potrzebami konkretnej pozycji konkretnego człowieka.  Pomagamy na przykład kolegom w ulepszaniu znajomości języków w ramach kursów według ich potrzeb służbowych. Inwestujemy w dalsze kształcenie, również ponad ramy aktualnych obowiązków służbowych. W tym zakresie w pełni wykorzystujemy wszystkie dostępne projekty dotacyjne. Uczestniczymy też w szeregu konferencji i seminariów, nieustannie rozwijając swój kontakt z branżą. Swoich pracowników szczebla kierowniczego motywujemy i szkolimy tak, aby współtworzyli przyjazną i inspirującą atmosferę, w której praca cieszy.

 

Chciałbym otrzymać więcej informacji:

*

* gwiazdką oznaczone pola są obowiązkowe

Jesteśmy dumnym członkiem tych instytucji:

obrázek eurochlorAsociace českých a slovenských zinkoven    nanoprogres  Nickel REACH Consortia  nano asociace  Svaz Chemického Průmyslu ČR  Zinc Reach  Cadmium reach consortium  The European Chemical Industry Council