Historyczny widok na współczesny zakład Bochemie a.s.

Nasze cele

Wizja dyrektora generalnego

„Od czasu założenia spółki (1904 r.) długotrwale potwierdzamy naszą zdolność do elastycznych zmian i reagowania na potrzeby naszych klientów i społeczeństwa. Dzięki naszemu doświadczeniu i wiedzy w branżach przemysłu chemicznego przynosimy im skuteczne i korzystne rozwiązania. We wszystkich gałęziach przemysłu coraz wyraźniej uwidacznia się przyszły deficyt źródeł surowców i energii i jednocześnie ich trwonienie. Chłopski rozum w połączeniu z wysokimi kwalifikacjami naszych pracowników nas prowadzi do szukania możliwości dalszego rozwoju Bochemii w zakresie recyklingu użytych materiałów i ich transformacji w produkty z wysoką wartością dodaną dla naszych klientów. Staramy się „patrzeć na rzeczy inaczej“.  Od znajdowania inteligentnych, efektywnych i przyjaznych ekologicznie rozwiązań oczekujemy nie tylko sukcesu komercyjnego, ale przede wszystkim widzimy w nim nasz wkład do ulepszania i trwałego zachowania środowiska i jakości życia.“

Ing. Miloslav Vodička

Nastawienie na badania i rozwój

Wieloletnia pomyślna historia naszej firmy jest dla nas zobowiązaniem i jednocześnie niezmiernym bogactwem doświadczenia, które chcemy maksymalnie wykorzystać. Wykorzystujemy zdobytą wiedzę nie tylko w tradycyjnych dziedzinach naszej produkcji. Szukamy wciąż nowych i innowacyjnych rozwiązań oraz zupełnie nowych pól działania.

Projekty badawcze 

Nawiązujemy do naszego dotychczasowego wysiłku w zakresie projektów środowiskowych i rozszerzamy te działania. Dla substancji odpadowych szukamy okazji do nowego wykorzystania i możliwości uzyskania cennych surowców do dalszego wykorzystania w produkcji. Rozwijamy nowe technologie nie tylko dla przemysłu chemicznego, które oszczędzają zasoby naturalne i sprzyjają ich odnawianiu. W związku z projektami środowiskowymi stwarzamy platformę, gdzie dochodzi do wymiany informacji i współpracy między organami państwowymi, instytucjami naukowymi i naszą spółką.

Naszym celem jest:

  • znajdowanie nowych rozwiązań za pośrednictwem nowych technologii i innowacji produktów
  • odpowiedzialne podejście do środowiska
  • ekspansja do nowych branż i na nowe rynku
  • obustronnie korzystna współpraca z partnerami handlowymi

Chcesz wiedzieć więcej o projektach badawczych i celach firmy Bochemie?

Skontaktuj się z nami.

Chciałbym skontaktować się telefonicznie/drogą mailową: 
Marta Anyż
Regionalny manager sprzedaży
tel.: +48 602 135 113
marta.anyz@bochemie.pl

Chciałbym otrzymać więcej informacji:

*

* gwiazdką oznaczone pola są obowiązkowe

Jesteśmy dumnym członkiem tych instytucji:

obrázek eurochlorAsociace českých a slovenských zinkoven    nanoprogres  Nickel REACH Consortia  nano asociace  Svaz Chemického Průmyslu ČR  Zinc Reach  Cadmium reach consortium  The European Chemical Industry Council