Trwały rozwój

Bezpieczne produkty

Karty charakterystyki naszych produktów

ako dostawca dostarczamy do naszych wyrobów karty charakterystyki. Zawierają identyfikację producenta i dane potrzebne do ochrony zdrowia i środowiska. Podają też ważne informacje na przykład o przepisach prawnych dotyczących substancji lub informacje dotyczące ich magazynowania i transportu.

Wyroby bezpieczne dla klientów

Naszym celem jest rozwój i produkcja użytecznych produktów spełniających potrzeby klientów, których użycie jest bezpieczne i łatwe, i które jednocześnie są przyjazne dla środowiska. Zespół naszego ośrodka badawczego nieustannie pracuje nad tym, aby wszelkie nasze produkty były podczas używania maksymalnie bezpieczne dla klientów.

Dotrzymujemy surowych wymagań dotyczących wszelkich procesów produkcyjnych, które podlegają regulacjom prawnym i których dotrzymywanie podlega kontroli organów państwowych. Właściwe przepisy dotyczą następujących kwestii:

  • ochrona wody i atmosfery
  • obchodzenie się z odpadami i substancjami chemicznymi 
  • ochrona zdrowia 
  • ulepszanie bezpieczeństwa procesów 
  • prewencja pożarowa i wypadkowa

Zdrowie naszych pracowników

Cenimy sobie naszych pracowników, którzy są głównym źródłem sukcesów firmy, dlatego stwarzamy dla nich środowisko pracy, w którym się dobrze czują. Nieustannie ulepszamy bezpieczeństwo procesów produkcji, dla której mamy opracowaną szczegółową dokumentację bezpieczeństwa. Regularnie jesteśmy kontrolowani przez organy administracji państwowej. Największy nacisk kładziemy jednak na prewencję.

Chcesz wiedzieć więcej o bezpieczeństwie naszych produktów? A może masz inne pytania?

Skontaktuj się z nami.

Chciałbym skontaktować się telefonicznie/drogą mailową: 
Ing. Magda Macháňová
Obsługa klienta
tel.: +420 596 091 299
Magda.Machanova@bochemie.cz

Chciałbym otrzymać więcej informacji:

*

* gwiazdką oznaczone pola są obowiązkowe

Jesteśmy dumnym członkiem tych instytucji:

obrázek eurochlorAsociace českých a slovenských zinkoven    nanoprogres  Nickel REACH Consortia  nano asociace  Svaz Chemického Průmyslu ČR  Zinc Reach  Cadmium reach consortium  The European Chemical Industry Council