Trwały rozwój

Nasza odpowiedzialność

Wierzymy, że nasza wiedza i odpowiedzialne postępowanie w ramach przemysłu chemicznego pomogą w trwałym rozwoju, dlatego inwestujemy maksimum w projekty oparte na recyklingu surowców i oszczędnych technologiach. Zajmujemy się rozwojem produktów, które chronią i ulepszają środowisko. Nieustannie innowujemy istniejące produkty tak, aby były maksymalnie bezpieczne i ekologiczne. Logicznym efektem naszego nastawienia na ochronę środowiska jest udział firmy w programie Odpowiedzialność i troska - Responsible Care (od 1997 roku). Chodzi o ogólnoświatową dobrowolną inicjatywę przemysłu chemicznego nastawioną na trwały rozwój, zwiększanie bezpieczeństwa eksploatowanych urządzeń, transportu wyrobów, ulepszanie ochrony zdrowia ludzi i środowiska. Program reprezentuje długoterminową strategię koordynowaną przez Międzynarodową Radę Przemysłu Chemicznego (ICCA), w Europie przez Europejską Radę Przemysłu Chemicznego (CEFIC) a u nas Izbę przemysłu chemicznego Republiki Czeskiej.

Cele trwałego rozwoju

Jako lider w branży zdajemy sobie sprawę z tego, że swoją działalnością wpływamy na społeczeństwo i środowisko i czujemy się wobec nich zobowiązani. Jednocześnie wierzymy, że w długoterminowym horyzoncie można osiągnąć rozwój firmy i sukces ekonomiczny tylko wtedy, kiedy jest zgodny z zachowaniem odpowiedzialnym wobec otoczenia. Nasza praca opiera się na uczciwym traktowaniu klientów, pracowników i partnerów handlowych. Na naszym przekonaniu opierają się też cele trwałego rozwoju, które wyznaczyliśmy:

  • dotrzymywanie zasad etyki biznesu
  • rozwój wyrobów przyjaznych dla środowiska
  • systematyczne obniżanie energochłonności produkcji
  • ochrona środowiska
  • odpowiedzialne obchodzenie się z odpadami i substancjami chemicznymi
  • recykling materiałów opakowaniowych
  • ochrona zdrowia pracowników i klientów
  • bezpieczeństwo pracy
  • pomoc w rozwoju osobistym, samorealizacji i podnoszeniu kwalifikacji pracowników

Ochrona środowiska

Ochronę środowiska postrzegamy jako integralną część naszej pracy. Podstawą naszej strategii są Zielone Projekty, które są nastawione na recykling, odnowę i odzysk surowców do dalszego wykorzystania, oraz rozwój nowych technologii przyjaznych dla środowiska. W samym procesie produkcji kładziemy nacisk na wysokie standardy ekologiczne i dotrzymujemy wymagań legislatywy w zakresie ochrony środowiska, obchodzenia się z odpadami i substancjami chemicznymi. Za pośrednictwem innowacji technologii produkcyjnych zabezpieczyliśmy produkcję przed zrzutami szkodliwych substancji i odpowiednie magazynowanie materiałów. Abyśmy mieli pewność, że cieki wodne w okolicy zakładu zostaną czyste, wybudowaliśmy własną dwustopniową oczyszczalnię wód odpadowych.  W zakresie materiałów opakowaniowych współpracujemy z firmą EKO-KOM, która zapewnia ich odbiór i wykorzystanie. Nastawienie naszej firmy na przyjazne zachowanie wobec środowiska, w którym żyjemy, doprowadziło do włączenia naszej firmy do programu Responsible Care, Our Commitment to Sustainability.

Chcesz wiedzieć więcej o tym, jak Bochemie przyczynia się do trwałego rozwoju i ochrony środowiska?

Skontaktuj się z nami.

Chciałbym skontaktować się telefonicznie/drogą mailową: 
Ing. Magda Macháňová
Obsługa klienta
tel.: +420 596 091 299
Magda.Machanova@bochemie.cz

Chciałbym otrzymać więcej informacji:

*

* gwiazdką oznaczone pola są obowiązkowe

Jesteśmy dumnym członkiem tych instytucji:

obrázek eurochlorAsociace českých a slovenských zinkoven    nanoprogres  Nickel REACH Consortia  nano asociace  Svaz Chemického Průmyslu ČR  Zinc Reach  Cadmium reach consortium  The European Chemical Industry Council