Wykańczanie powierzchni metali

Technologia wytrawiania stali w redukcyjnej roztopionej masie

Podczas obróbki plastycznej i termicznej wysokostopowych stali na powierzchni powstaje utleniona warstwa, którą tworzą tlenki żelaza i tlenki innych pierwiastków stopowych. Tę warstwę trzeba usunąć z powierzchni stali z pomocą procesu chemicznego. Znaczna część tlenków metali zawartych w warstwie zendry jest trudno rozpuszczalna w kwasach lub zupełnie nierozpuszczalna. Do wytrawiania stali stosuje się dlatego z powodzeniem technologie wytrawiania w roztopionych masach.

Ich zastosowanie poprawia warunki dla następnego dotrawiania w kwasach. Użyta roztopiona masa według rodzaju działania chemicznego nazywa się redukcyjną. Podstawowym składnikiem jest wodorek sodu, uzupełniony składnikiem redukcyjnym i chemicznym działaniem roztopionej masy. W metodach redukcyjnych roztopiona masa zawiera składnik czynny – wodorek sodu. W porównaniu z odzendrowaniem oksydacyjnym odzendrowanie redukcyjne ma szereg zalet. Można wytrawiać do tej pory trudno wytrawialne lub nawet niemożliwe do wytrawienia stale i stopy, poprawia się jakość powierzchni po wytrawianiu i dochodzi do skrócenia czasów ekspozycji w kwasach. Krótsze czasy ekspozycji umożliwiają obniżenie zużycia kwasów dotrawiających i minimalizują się ubytki masy stali podczas wytrawiania, co następnie obniża ilość wody do płukania i szlamów neutralizacyjnych. Co do technologii wodorkowej wytrawiania stali, Bochemie we współpracy z firmą EKOMOR s.r.o., Frýdek Místek jest jedyną firmą na świecie będącą w stanie zaoferować i realizować tę unikalną technologię.

Jesteś zainteresowany wyrobem lub potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z nami.

Kontakt: 
Inż. Lumír Mrokwia
Menedżer handlowy
tel.: +420 602 756 788
Lumir.Mrokwia@bochemie.cz

Chciałbym otrzymać więcej informacji:

*

* gwiazdką oznaczone pola są obowiązkowe

Jesteśmy dumnym członkiem tych instytucji:

obrázek eurochlorAsociace českých a slovenských zinkoven    nanoprogres  Nickel REACH Consortia  nano asociace  Svaz Chemického Průmyslu ČR  Zinc Reach  Cadmium reach consortium  The European Chemical Industry Council