Naše odvětví

Aktuality

Naše odvětví

Průmyslové akumulátory Ochrana dřeva Povrchové úpravy kovů Metalizace textilu Čisticí a dezinfekční prostředky
Zpět na Aktuality

Nadále podporujeme činnost spolku SDO Brontosauři 12. 6. 2024

Tato nezisková organizace se kromě jiného zaměřuje na náhradní rodinnou péči, pomoc pěstounským rodinám, zapojení znevýhodněných osob do plnohodnotného života a poskytování sociálních služeb.

Cílem Klubu Pěstoun  je zvýšit počet nových pěstounů a snížit počet dětí v ústavní péči. Klub zároveň poskytuje zázemí pro vzdělávací programy pro pěstouny a organizuje neformální setkání, kde mohou pěstouni sdílet své zkušenosti a získávat podporu pro bezproblémové začleňování svěřených dětí do rodin. Důležitým aspektem je také příprava dětí na samostatný život prostřednictvím programu Dům napůl cesty.

Díky naší podpoře může spolek (http://www.sdo.cz/) nejen pokračovat ve svých aktivitách, ale také udržovat stádo koní určených mimo jiné k hippoterapii a zajišťovat pro ně potřebné zázemí.

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů