Naše odvětví

Aktuality

Naše odvětví

Průmyslové akumulátory Ochrana dřeva Povrchové úpravy kovů Metalizace textilu Čisticí a dezinfekční prostředky
Zpět na Aktuality

Sponzoring cílený na zaměstnance zná příjemce naší podpory 22. 3. 2021

V závěru loňského roku jsme připravili a uvedli v život dva nové programy sponzoringu, které cílí na naše zaměstnance. Jedná se o program V nouzi poznáš přítele a program Nejen prací živ je člověk. Do konce února mohli zaměstnanci posílat vedení společnosti své návrhy, nyní už jsou známi příjemci naší podpory.

Do programu V nouzi poznáš přítele jsme obdrželi tři žádosti, všechny byly schváleny a vybraní kolegové už byli informováni. Vězte, že byli všichni velmi překvapeni a zároveň dojati. Jejich velký dík patří především vám, kolegům na správném místě, kteří vidíte srdcem!

Do programu Nejen prací živ je člověk jsme obdrželi pět žádostí a také tyto byly všechny schváleny. Letos podpoříme skauty, volejbalisty, stolní fotbálek TIP KICK, sdružení MILI FEST a Dračí lodě.

Věříme, že naše podpora pomůže kolegům v nelehké životní situaci vše lépe zvládnout a překonat a kolegům, kteří se ve svém volném čase angažují ve prospěch jiných, v dalším rozvoji jejich záslužné činnosti.

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů